Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Dalovice

Úplná základní škola, která se nachází v centru obce Dalovice.
Areál školy leží v klidném prostředí plném zeleně. Součástí školy je mateřská škola, školní areál se sportovním hřištěm, knihovna a školní jídelna. V okolí školy je několik dětských a sportovních hřišť (fotbalové hřiště a víceúčelový areál u Střední zemědělské školy).

Zřizovatelem školy je obec Dalovice (okres Karlovy Vary).

Naše škola se primárně snaží těžit z toho, že jsme MALÁ škola bez paralelních tříd v samém srdci klidné obce. Cílem je pak RODINNÉ ZÁZEMÍ stavící na těchto přednostech:

 • Menší počet žáků ve třídách, individuální přístup ke všem žákům.
 • V budově školy je umístěna školní družina, školní restaurace i knihovna
  (podrobnosti na úvodní stránce).
 • Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem. Na škole proběhla také výměna oken a zateplení budov. Téměř ve všech třídách (včetně učebny informatiky) jsou instalovány interaktivní tabule či velkoplošné televize s připojením na internet. V roce 2017 bylo vybudováno nové školní hřiště, které je dětem volně přístupné i v době mimo vyučování. V současné době byla dokončena rekonstrukce a modernizace školní dílny a započata rekonstrukce školní cvičné kuchyně.
 • Velké přestávky, pokud to dovoluje počasí, tráví děti venku před školou v uzavřeném areálu.
 • Dobré vztahy mezi žáky v třídním kolektivu,mezi učiteli a žáky, dobré mezitřídní vztahy, pocit bezpečí a důvěry.
 • Využití okolí pro výuku- přírodovědné vycházky do okolí, hodiny Tělesné výchovy v areálu školy, v parku či na fotbalovém hřišti, krytý altán pro venkovní výuku.
 • Možnost výuky zpěvu nebo hry na hudební nástroje kvalifikovanými učiteli ZUŠ přímo v budově ZŠ Dalovice.
 • Výtvarný kroužek a kroužek keramiky ve spolupráci s DDM Karlovy Vary přímo v budově školy. Kroužek stolních her.
 • Žákům 1. i 2. stupně je umožněn přístup do učebny s počítači i v době mimo vyučování, žákům 1. stupně též v rámci školní družiny.
 • Včasné a úspěšné řešení kázeňských přestupků,slušné chování našich žáků na velkých kulturních akcích.
 • Škola je dobře přístupná autobusy MHD č. 17 od Tržnice a z Dolních Drahovic a školními spoji MHD z Bohatic, stejně tak jsou zajištěny i linkové školní spoje z okolních obcí (Hájek – Lesov – Sadov,Stráň – Bor – Nová Víska), škola je dostupná také vlakem z Velkého Rybníka,Podlesí či Nejdy).
 • Spolupráce s obecním úřadem a obecní knihovnou, přesah školního prostředí do života obce- spolupořádání kulturních a sportovních akcí, přednášek, soutěží, spolupráce s měsíčníkem Dalovické listy.

Naše škola vzdělává žáky od 1. do 9.ročníku. V letošním školním roce 2018/19 ji navštěvuje 193 žáků ZŠ a 68 dětí v MŠ. 

Škola je zapojena do projektu ovoce a mléko do škol.  

Partnerem školy

Dotace projektů