Projekty

Projekt „Sportuj ve škole“

Asociace školních sportovních klubů, z.s., organizuje pro základní školy projekt s názvem Sportuj ve škole. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. – 5. třídy v rámci školní družiny.Podrobné informace o projektu naleznete na webu asociace nebo na webu projektu.

O projektu
Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují,všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“ na 350 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal, fotbal či házená. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky a školačky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

Lekce probíhají jednu až tři hodiny týdně a jsou pro děti v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobované učitelky 1. stupně ZŠ či pro školené družinářky, kteří vymýšlejí a upravují program dle toho, co jejich malé sportovce nejvíce baví. Školy zapojené do projektu navíc získávají materiální vybavení i finanční ohodnocení pro cvičitele.

(https://www.sportujveskole.cz/)

Projekt – Obědy do škol v Karlovarském kraji

Inženýr Junior

Naše škola se v letošním školním roce zapojila společně se SPŠ Ostrov do nového projektu v rámci dotačního titulu I-KAP-polytechnika, který zastřešuje Karlovarský kraj – INŽENÝR JUNIOR.

V rámci projektu bude vytvořen kurz technických činností obsahující 5 lekcí pro žáky 8.tříd.

Jednotlivélekce budou zaměřeny na technické obory na témata:
1)ICT
2)CNC stroje
3)3D tisky
4)Elektrotechnika
5)Autoobor

Zúčastnění žáci v rámci jednotlivých lekcí budou vyrábět výrobek či provádět činnost,která odpovídá danému oboru.
Lekce budou probíhat v odborných učebnách SPŠ Ostrov.
Žák základní školy po úspěšném absolvování všech 5 lekcí ukončí kurz a získá titul Inženýr Junior.
Kurz by měl žák absolvovat během jednoho školního roku. Celkem by bylo realizováno 5 návštěv vybraných žáků ze ZŠ.

Projekt „Světlem k prevenci“

ZŠ Dalovice získala finanční prostředky z dotačního řízení Magistrátu města Karlovy Vary a Krajského úřadu Karlovarského kraje na PROJEKT „SVĚTLEM K PREVENCI“.

V měsíci říjnu byl na naší škole započat dlouhodobý preventivní program „Světlem k prevenci“ pořádající organizací Světlo Kadaň z. s.. Na tento program jsme získali finanční prostředky z dotačního řízení Magistrátu města Karlovy Vary a Krajského úřadu Karlovarského kraje.  Do projektu jsou zapojeny čtyři třídy, IV.,VI., VII. a VIII.

Šablony II „Společně a efektivně“

Tým ITveSkole.cz ve spolupráci s partnery Acer, Microsoft, Boxed a Comfor připravil 5 jedinečných balíčků řešení pro šablonu „Využití ICT ve vzdělávání“.

Při sestavování jednotlivých balíčků jsme zhodnotili 15 let našich zkušeností s implementací ICT do škol. Cílem bylo připravit ucelené řešení přinášející školám mobilní dotyková zařízení, výukové aplikace, příslušenství, a především dlouhodobou pomoc při využívání moderních pomůcek ve výuce a pomoc při vykázání výstupů dle pravidel MŠMT. (http:/www.itveskole.cz/2018/08/28/balicky-reseni-pro-sablonu-vyuziti-ict-ve-vzdelavani/)

Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA

Projekt IKAP – Logistická škola

Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476)
Projekt bude realizován v letech 2018 – 2020.

„Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“ je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní aktivitou projektu je podnícení zájmu dětí a žáků z MŠ, ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání (technické, přírodovědné i enviromentální) cestou intenzivní spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Tato spolupráce vede k zatraktivnění výuky a setrvání v tomto typu studia. V průběhu projektu budou probíhat exkurze u budoucích zaměstnavatelů v reálném pracovním prostředí a na výzkumných či vědeckých pracovištích. 
(https://www.logistickaskola.cz/ikap)