Zápis

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

se konal ve středu 3. dubna 2019, dítě je možno zapsat i dodatečně

 • Zapsány budou děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a dále děti, jimž byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad.
 • K zápisu se dostaví jeden z rodičů s dítětem, zapotřebí jsou tyto doklady:
  1.) občanský průkaz      2.) rodný list a rodné číslo dítěte.

NAŠE PŘEDNOSTI

 • ZŠ Dalovice je úplná základní škola (1. – 9. třída), přesto patříme mezi menší školy s nižším počtem žáků ve třídách.
 • V budově školy je umístěna školní družina, školní restaurace i knihovna
  (podrobnosti na úvodní stránce).
 • Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem. Na škole proběhla také výměna oken a zateplení budov. Ve vybraných třídách (včetně učebny informatiky) jsou instalovány interaktivní tabule. V roce 2017 bylo vybudováno nové školní hřiště, které je dětem volně přístupné i v době mimo vyučování. V roce 2018 proběhla rekonstrukce a modernizace školní dílny a cvičné školní kuchyňky.
 • Velké přestávky, pokud to dovoluje počasí, tráví děti venku před školou v uzavřeném areálu. Školní areál je v centru Dalovic, přesto leží na klidném místě plném zeleně a mimo rušné komunikace.
 • Velká přestávka je na 1. stupni zařazena po 2. vyučovací hodině, na 2. stupni po 3. vyučovací hodině, což umožňuje rovnoměrnější rozložení výuky
 • Možnost výuky zpěvu nebo hry na hudební nástroje kvalifikovanými učiteli ZUŠ přímo v budově ZŠ Dalovice.
 • Výtvarný kroužek, kroužek vaření a kroužek keramiky ve spolupráci s DDM Karlovy Vary přímo v budově školy.
 • Žákům 1. i 2. stupně je umožněn přístup do učebny s počítači i v době mimo vyučování, žákům 1. stupně též v rámci školní družiny.
 • Škola je dobře přístupná autobusy MHD č. 17 od Tržnice a z Dolních Drahovic a školními spoji MHD z Bohatic, stejně tak jsou zajištěny i linkové školní spoje z okolních obcí (Hájek – Lesov – Sadov, Stráň – Bor – Nová Víska), škola je dostupná také vlakem z Velkého Rybníka, Podlesí či Nejdy).

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
se konal ve středu 3. května 2017

 • Výsledky zápisu do MŠ Dalovice:
  0117 – přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  0217 -  přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  0317 –   přija(a)t od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  0417 -  přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  0517 -  přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  0617 - přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  0717 - přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  0817 - přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  0917 - přijat(a) od 2. 1. 2018 k celodenní docházce
  1017 - přijat(a) od 21. 8. 2017 k celodenní docházce
  1117 - přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  1217 - přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  1317 - přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  1417 - přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  1517 - přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  1617 - přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  1717 – nepřijat(a)
  1817 - přijat(a) od 4. 9. 2017 k celodenní docházce
  Dne 24. 5. 2017 od 10,00 do 11,00 hod je možno si osobně vyzvednout v MŠ rozhodnutí o přijetí a odevzdat evidenční list. Nevyzvednuté rozhodnutí bude předáno osobně v den nástupu do MŠ. Proti rozhodnutí je možno se písemně odvolat do 14 dnů od zveřejnění výsledků k řediteli školy.
  Do 30. 5. 2017 je nutné do MŠ přinést vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list – splnění podmínky přijetí. Pokud nebude EL odevzdán, může být Vaše místo obsazeno jiným žadatelem.
 • Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy jsou zveřejněna na stránkách
  MŠ Dalovice.
 • K zápisu si, prosím, přineste rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, popř. potvrzení od zaměstnavatele o nástupu do zaměstnání
  s datem nástupu (OSVČ předloží živnostenský list), doporučení lékaře, SPC, PPP.
 • Zápisový list vyplní zákonný zástupce během zápisu.
 • Dotazy na msdalovice@email.cz nebo na telefonu 773 435 483 či 353 224 578