Charakteristika školy

Popis a materiální vybavení školy

Výuka probíhá ve dvou budovách:  

I. Budova 2. stupeň ZŠ (hlavní budova)

výuka pro 2. stupeň ZŠ, školní jídelna
dvoupodlažní budova v obci Dalovice
materiálně-technické vybavení:

 • šatny na chodbách ve formě skříněk (společné pro dívky a chlapce jedné třídy)
 • učebny (některé vybavené PC připojeným na vnitřní síť a internet, popřípadě interaktivní tabulí)
 • všeobecně vzdělávacích předmětů
 • odborných předmětů(chemie, fyzika, přírodopis, dějepis)
 • cizích jazyků
 • výpočetní techniky
 • knihovna
 • tělocvična s nářaďovnou
 • venkovní hřiště
 • sociální zařízení
 • školní kuchyňka
 • školní dílny

II. Budova 1. stupeň ZŠa školní družina

výuka pro 1. stupeň ZŠ a školní družina
dvoupodlažní budova
materiálně-technické vybavení:

 • šatny na chodbách ve formě skříněk (společné pro jednu třídu)
 • společná šatna na obuv
 • učebny pro 1. stupeň
 • učebna pro přípravný ročník
 • oddělení školní družiny
 • oddělení předškoláků MŠ
 • školní hřiště
 • sociální zařízení

III. Budova MŠ

Přízemní budova
Materiálně-technické vybavení:

 • šatna
 • ložnice
 • herna
 • sociální zařízení
 • velká zahrada s altánem a herními prvky