Obecní knihovna

Obecní knihovna Dalovice
U potoka 120, 362 63, Dalovice

Email: knihovna.dalovice@vorldonline.cz
Tel: +420 730 890 783
Knihovnice: Monika Slevinská

Půjčovní doba: 
Út: 12:00-16:45
ČT: 12:00-16:45

Paní knihovnice Monika Slevinská pořádá pro naše děti různé besedy a akce. Knihovna se také zapojila do několika celostátních akcí a soutěží. Největší z nich byla Noc s Andersenem, které se zúčasnilo 42 dětí. Z zmínku stojí též účast dětí v soutěži Lovci perel či Poznávejte přírodu a za odměnu přijďte do zoo.

více na stránkách www.knihovnadalovice.cz

Ceník služeb

Platnost od 1. dubna 2011

Roční poplatky:

děti do 15 let20,- Kč
studenti SOU, SŠ, VOŠ a VŠ40,- Kč
zaměstnanci, OSVČ80,- Kč
osoby bez pracovnbího poměru40,- Kč
důchodci do 65 let40,- Kč
 důchodci nad 65 let zdarma

Upomínky:

dospělíděti
1. upomínka10,- Kč  5,- Kč
2. upomínka20,- Kč10,- Kč
3. upomínka40,- Kč20,- Kč
4. upomínka80,- Kč40,- Kč

 Ztráty:

ztráta čtenářského průkazu20,- Kč
ztráta knihyhodnota knihy nebo nahradit stejnou knihou

Internet:

 internet zdarma
 přednost mají majitelé členských průkazů

 Ceník byl schválen zastupitelstvem obce Dalovice dne 07.03.2011

Odkaz na Knihovní řád:
https://dalovice.knihovna.info/?menu=2082