Školní družina

  • Školní družina v provozu od 6,30 do 7,45 a od 11,40 do 16,30
  • Poplatek: ráno: 50,- Kč, odpoledne: 120,- Kč za měsíc
  • Vedoucí vychovatelka: Jana Erbenová
  • 1. oddělení: vychovatelka Jana Ladýřová, telefon 774 244 790
    2. oddělení: vychovatelka Jana Erbenová, telefon 608 335 429
    3. oddělení: vychovatelka Naděžda Kohoutová, telefon 775 028 062

Školní družina je umístěna v budově 1.stupně a jsou do ní přihlášení žáci 1. až 3. ročníku. Volně navazuje na činnost školy. Nabízí pravidelné činnosti zájmových útvarů a pořádá příležitostné akce. Pro svou činnost využívá vlastní prostory, školní hřiště, školní zahradu, tělocvičnu, knihovnu a počítačovou učebnu.

Mezi hlavní činnosti školní družiny patří:
– zájmové kroužky- výtvarný, dramatický a tělovýchovný kroužek
– spontánní aktivity- činnosti po obědě, při pobitu venku, v ranní a koncové družině
– Odpočinkové činnosti- poslech četby, vlastní četba + aktivní odpočinek ve formě pohybových her venku
– příprava na vyučování- upevňování a rozšiřování poznatků a dovedností