Březen

4.3. – 11.4. Přednášky Policie ČR
26.3. Exkurze do Kojeneckého ústavu K. Vary
28.3. Projekt „Jeden svět na školách
29.3. Noc s Andersenem