Přednášky Policie ČR

V měsíci březnu a dubnu proběhly v naší škole přednášky Policie ČR.  V prvních třídách, druhé a třetí třídě na téma Bezpečí, v páté třídě téma Právní odpovědnost a v šesté a sedmé třídě Nebezpečí návykových látek.

4.3. 1A + 1Btéma Bezpečí
12.3.5. tř.téma Právní odpovědnost
22.3.2 tř. a 3 tř.téma Bezpečí
11.4.6 tř. a 7 tř.téma Nebezpečí návykových látek