Leden

3. – 4. 1. Ředitelské volno
24. 1. Svět záchranářů „První pomoc“, 9. ročník – Záchranný kruh K. Vary
29. 1. Projekt „Technická angličtina“, vybraní žáci 9. ročníku – SŠ Logistická
31. 1. Vysvědčení za 1. pololetí