SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ „První pomoc“

Ve čtvrtečních odpoledních hodinách se žáci 9. ročníku vydali do Záchranného kruhu v Karlových Varech. Pro naši třídu byl přichystán program „První pomoc“.

V úvodu nám záchranáři, Gusta, Ruda, Filip a Eva, představili čtyři bloky teorie první pomoci. Teorie byla vedena zábavnou formou, v kamarádském duchu, s častou interakcí s námi posluchači a byla doplněna nezbytnými názornými ukázkami.

Poté jsme byli rozděleni do tří skupin po 5 – 6ti žácích. V těchto skupinkách jsme všichni navštívili tři stanoviště- Jak zasahovat při zlomeninách a zástavě srdce, Jak přivolat a poskytnout pomoc při řezných ranách a Jak pomoci člověku se zástavou dýchání v rychlém občerstvení. Stanoviště byla připravena formou scének, vše bylo velmi autentické a všichni z nás prožívali vážnost situace. Po každém stanovišti následovalo vyhodnocení.

Na konci celého programu byla přestávka na svačinu a již neočekávaná závěrečná simulovaná situace, která měla dokázat připravenost a získané dovednosti během přednášky. Bylo velice příjemné, že nás záchranáři pochválili a naši třídu zařadili mezi ty, jež obstáli. Celou cestu domů jsme byli plni zážitků a ještě následující den jsme si všechny získané informace zopakovali.