Listopad

2. 11. Strašidelné odpoledne – akce školní družiny
5. 11-Projekt „Světlem k prevenci“ 7. ročník
6. 11. Záchranný kruh „Svět bezpečí“ 2. ročník – Svět záchranářů K. Vary
7. 11. Projekt „Světlem k prevenci“ 6. ročník
12. 11 Dopravní hřiště 4. ročník – K. Vary
13. 11. Porcelánová školička 2. a 3. ročník – Porcelánka Nová Role
15. 11. Projekt „Světlem k prevenci“ 4. roční
20. 11. Florbal – skupina okresního kola, vybraní žáci 6. a 7. ročníku
22. 11. Divadelní představení „Sluha dvou pánů“ 6. – 9. ročník – Městské divadlo Sokolov
22. 11. Třídní schůzky
23. 11. Projekt „Světlem k prevenci“ 8. ročník
26. 11.  Den s technikou, vybraní žáci 9. ročníku – SPŠ Ostrov
27. 11. Projekt „Světlem k prevenci“ 4. ročník
27. 11. Exkurze Depo České pošty + Technická angličtina, vybraní žáci 9. ročníku – K. Vary
29. 11. Přednáška na téma Právní odpovědnost, 8. a 9. ročník
30. 11. Exkurze Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 9. ročník – K. Vary