Den s technikou na SPŠ Ostrov

Dne 26. 11. 2018 se žáci 9. třídy zúčastnili, v rámci předmětu Svět práce, druhé části akce Den s technikou na SPŠ Ostrov. Jakov minulém roce bylo cílem seznámit žáky (na základě vlastní činnosti v laboratořích a dílnách) s náplní práce budoucích elektrotechniků a strojařů. Žáci zaměření na strojírenství kompletovali a programovali roboty a v dílnách si vlastnoručně vyrobili pomocí nástrojů „psí známku“ s nápisem. Ostatní žáci zaměření na elektrotechniku vyráběli v elektrolaboratoři elektrický obvod a modelovali v programu Solidworks hřídel,kterou bylo možné dále vysoustružit na CNC stroji. Žáci si odnesli z akce mnoho nových znalostí a hlavně dovedností, které jim mohou pomoci při volbě svého budoucího povolání