Exkurze do Depa České pošty

Dne 27. 11. 2018 proběhla, v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji s názvem“Technická angličtina“ a partnerem Střední škola logistická Dalovice,příspěvková organizace, exkurze do Depa České pošty v Karlových Varech. Vybraní žáci 9. třídy měli možnost seznámit se s chodem depa, s pracovními pozicemi zaměstnanců a možnostmi na trhu práce. Žáky  exkurze zaujala. Po skončení jsme se přesunuli na SŠ logistickou v Dalovicích, kde proběhla další lekce technické angličtiny.