Prosinec

3. 12. Projekt „Světlem k prevenci“ 6. ročník
5. 12. Mikulášská nadílka – žáci 9. ročníku uspořádali návštěvu Mikuláše a čerta v MŠ a ZŠ
6. 12. Projekt „Světlem k prevenci“ 7. ročník
7. 12. Exkurze K-centrum Karlovy Vary, 8. ročník
10. 12. Exkurze K-centrum Karlovy Vary, 9. ročník
12. 12. Projekt „Inženýr Junior“, vybraní žáci 8. ročníku – SPŠ Ostrov
13. 12. Porcelánová školička, 2. a 3. ročník – Porcelánka Nová Role
17. 12. Projekt „Světlem k prevenci“ 8. ročník
18. 12. Projekt „Světlem k prevenci“ 4. ročník
17. – 19. 12. Vánoční burza, pořádají žáci 9. ročníku
21. 12. Vánoční besídky ve třídách