Mikulášská nadílka

Dne 5. prosince přichystali žáci IX. třídy Mikulášskou nadílku pro všechny děti a žáky naší školy. Pro mladší děti byly nakoupeny adventní kalendáře a sladkosti, které děti získaly za zazpívanou písničku nebo zarecitovanou básničku. Mikuláš svou výškou budil respekt, čerti poznali, na koho mají být mírní a kdy si naopak začertit a andělé byli vskutku andělští. Všem se Mikulášská pochůzka líbila. Ti starší odcházeli domů pěkně zašpinění pekelnými sazemi.