Říjen

2. 10. Projekt „Světlem k prevenci“ 6. ročník
4. 10. Projekt „Světlem k prevenci“ 7. ročník
17. 10. Projekt „Inženýr junior“ – vybraní žáci 8. ročníku
26. 10. Projekt „Světlem k prevenci“ 8. ročník
31. 10. Loutkové divadlo „Co loutky dovedou“ 1. – 3. ročník, OÚ Dalovice