Inženýr Junior

Dne 17. 10.  2018 se vybraní žáci 8. ročníku do projektu zapojili poprvé. Na Střední průmyslové škole Ostrov absolvovali lekci 3D tisk. Pod vedením paní učitelky Hájkové si vymodelovali v programu Solidworks model nákupního žetonu,který poté vytiskli v 3D tiskárně a odnesli si domů. Pro žáky to byla první osobní zkušenost s touto technikou a zároveň s modelovacím programem. Žákům selekce líbila a byla pro ně velkým přínosem v oblasti technického vzdělání.

Do projektu jsou zapojeni Lukáš Roškot, Pavel Klusák, David Kollár, Andy Wendler,Tomáš Poborský, Ondřej Navrátil, Jakub Cabalka, Šimon Kafka, Anna Teplíková,Karolína Bitmanová a paní učitelka Hájková. 

Příští lekce proběhne 12. 12. 2018