Projekt Světlem k prevenci

Od října letošního školního roku 2018/2019 probíhal na naší Základní škole Dalovice program s názvem „Světlem k prevenci“. Tento preventivní program byl určen žákům IV., VI, VII. a VIII. třídy a organizátorem bylo Světlo Kadaň z. s..

Pro každou třídu byly připraveny tři tříhodinové bloky, vždy přibližně jednou za měsíc, přičemž vždy první byl úvodní – seznamovací blok. Každá třída si vytvořila svou Dohodu, svá pravidla třídy, která budou mezi sebou dodržovat, aby se všichni cítili ve škole příjemně a v bezpečí. Na každou schůzku přicházela lektorka Nikol se svým asistentem a spoustou pomůcek. Témata samotných bloků pak byla vybírána dle aktuálních situací a požadavků každé třídy. Sám se sebou v pohodě, Umím se rozhodnout a dohodnout, Součástí společnosti, Vím, co prožívám, Marihuana vládne světem, ale mě nedostane.

Každý blok obsahoval několik sociálních her, kde se děti uvolnily a nenásilně navazovaly sociální kontakty, komunikační kruh, kde se učily vyjadřovat a kriticky myslet, kreativní činnosti ve skupinách, kde musely spolupracovat a v neposlední řadě pak činnosti, kde odkrývaly samy sebe, svou identitu, sebeuvědomění a uznání. Součástí programu byla též exkurze spojená s besedou v K-centru, kdy si žáci 8. a 9. ročníku platili finanční náklady sami.

Všechny děti se na každý program velmi těšily. Ke slečně lektorce si okamžitě vytvořily důvěru a pozitivní vztah, do každé činnosti se nadšeně zapojovaly a celý program byl pro ně velkým přínosem. Samotní třídní učitelé, jenž se každého bloku účastnili a aktivně se zapojovali, získali díky programu inspiraci pro vedení třídnických hodin a lepší poznání kolektivu a vztahů mezi dětmi. Až na výjimky byli spokojeni a celý program hodnotí kladně.

Velmi děkujeme Karlovarskému kraji za možnost tuto akci zorganizovat.

https://www.svetlokadanzs.cz/sluzby/poradna-svetlo/karlovy-vary/