Nekoktám, čtu!

26. února jsme ve 4. a 5. třídě základní školy uspořádali soutěž Nekoktám, čtu! Zúčastnilo se celkem 15 dětí. Všichni četli texty, které dosud neznali, a ještě museli odpovědět na pár otázek, aby dokázali, že tomu, co četli, rozuměli.

Do krajského kola postoupili za 4. ročník Ješek Peterka a za 5. ročník Lucie Holečková. Konalo se 15. března v Krajské knihovně a přijeli na něj soutěžící z dalších 16 knihoven z celého Karlovarského kraje. I tady, mezi účastníky z dalších 16 knihoven z celého kraje, oba četli moc hezky, a Ješík dokonce obsadil 4. místo v kategorii žáků 4. tříd. Moc oběma gratulujeme a děkujeme také paním učitelkám a porotcům, kteří pomáhali s průběhem obecního kola.