Září

7. 9.  Folklórní festival – Svět tančí
24. 9.  Schůzka rodičů integrovaných žáků – předání IVP