Svět tančí – Karlovarský folklórní festival

Dne 6. 9. naše škola, 2. – 9. ročník, navštívila velký sál karlovarského hotelu Thermal, kde byla přichystána přehlídka Karlovarského folklórního festivalu 2019. Každoročně festival pořádá vystoupení několika souborů z domova i ze zahraničí pro školy karlovarského regionu. Naše škola se zúčastnila již počtvrté.

V letošním roce se nám představily soubory ze Slovinska, z Kypru, z Indonésie a pořádající Karlovarský folklórní soubor Dyleň. Všechna vystoupení naše děti zaujala.

„Karlovarský folklorní festival si klade za cíl chránit a oživovat zvyky, tance a lidovou hudbu Karlovarska….sbližuje a integruje.

Festival svou otevřeností vůči všem věkovým i sociálním skupinám, a jejich aktivním zapojením do mnoha doprovodných akcí, poskytuje prostor pro navazování nových přátelství i profesionálních kontaktů. Během festivalu se setkávají účinkující ze všech koutů světa, a přicházejí do přímého kontaktu s diváky, nehledě na národnost, rasu, či náboženské vyznání. Festival tak otevírá prostor pro mezinárodní kulturní dialog.

Karlovarský folklorní festival má také za cíl, prostřednictvím folkloru a tradic národností, které žijí v České republice v menšině, přispět k jejich vzájemnému respektu a toleranci, a usnadnit tak jejich soužití s českou kulturou.“ (https://www.karlovyvary.cz/cs/mezinarodni-folklorni-festival-2018)