Zájmové útvary

  • Dramatický kroužek.
  • Kroužek vaření.
  • Výuka zpěvu nebo hry na hudební nástroje kvalifikovanými učiteli ZUŠ přímo v budově ZŠ Dalovice.
  • Kroužek stolní hry