Zápis

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

se konal ve středu 3. dubna 2019, dítě je možno zapsat i dodatečně

 • Zapsány budou děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a dále děti, jimž byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad.
 • K zápisu se dostaví jeden z rodičů s dítětem, zapotřebí jsou tyto doklady:
  1.) občanský průkaz      2.) rodný list a rodné číslo dítěte.

NAŠE PŘEDNOSTI

 • ZŠ Dalovice je úplná základní škola (1. – 9. třída), přesto patříme mezi menší školy s nižším počtem žáků ve třídách.
 • V budově školy je umístěna školní družina, školní restaurace i knihovna
  (podrobnosti na úvodní stránce).
 • Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem. Na škole proběhla také výměna oken a zateplení budov. Ve vybraných třídách (včetně učebny informatiky) jsou instalovány interaktivní tabule. V roce 2017 bylo vybudováno nové školní hřiště, které je dětem volně přístupné i v době mimo vyučování. V současné době probíhá rekonstrukce a modernizace školní dílny.
 • Velké přestávky, pokud to dovoluje počasí, tráví děti venku před školou v uzavřeném areálu. Školní areál je v centru Dalovic, přesto leží na klidném místě plném zeleně a mimo rušné komunikace.
 • Velká přestávka je na 1. stupni zařazena po 2. vyučovací hodině, na 2. stupni po 3. vyučovací hodině, což umožňuje rovnoměrnější rozložení výuky
 • Možnost výuky zpěvu nebo hry na hudební nástroje kvalifikovanými učiteli ZUŠ přímo v budově ZŠ Dalovice.
 • Výtvarný kroužek a kroužek keramiky ve spolupráci s DDM Karlovy Vary přímo v budově školy.
 • Žákům 1. i 2. stupně je umožněn přístup do učebny s počítači i v době mimo vyučování, žákům 1. stupně též v rámci školní družiny.
 • Škola je dobře přístupná autobusy MHD č. 17 od Tržnice a z Dolních Drahovic a školními spoji MHD z Bohatic, stejně tak jsou zajištěny i linkové školní spoje z okolních obcí (Hájek – Lesov – Sadov, Stráň – Bor – Nová Víska), škola je dostupná také vlakem z Velkého Rybníka, Podlesí či Nejdy).

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 9.května 2019 od 15,30 do 17,00 hodin v budově mateřské školy. Přednostně budou přijaté děti v posledním roce přeškolní docházky ( povinná předškolní docházka), děti, které dovrší věk 3 let k 31.8.2019 a mají trvalé bydliště v Dalovicích. K zápisu si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněné dokumenty k přijetí. Dokumenty je možno vyzvednout v mateřské škole předem nebo na Dni otevřených dveří, který se koná 25.dubna 2019 od 9,30 do 11,00 a od 14,30 do 15,30 hodin. Veškeré informace rádi poskytneme na tel. čísle 773 435 483 nebo osobně v mateřské škole. Budeme se na Vás těšit.

Více zde: https://www.msdalovice.cz/news/zapis-do-ms/